Podmínky zájezdů

Podmínky pro přihlášení a účast

  • Zájezdu se může zúčastnit každý senior, který nejpozději v den zájezdu dosáhl věku 60 let a má trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji. Senioři s trvalým bydlištěm v městském obvodu Ostrava - Jih mají nárok na zvýhodněnou cenu zájezdu, která je dotována Městským úřadem Ostrava - Jih.
  • Každý se může přihlásit maximálně na 2 zájezdy jako účastník, na další zájezdy je možné se přihlásit jako náhradník. Dojde-li k uvolnění místa na zájezdu, budou náhradníci kontaktováni telefonicky nebo emailem. 
  • V případě, že se účastník nemůže zájezdu zúčastnit, má povinnost tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu organizátorovi zájezdu, a to buď písemně e-mailem na info@kulturajih.cz, SMS zprávou nebo telefonicky na čísle 607 093 518.
  • Účast na zájezdu se řídí aktuálně platnými nařízeními vlády v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy Covid-19, viz https://covid.gov.cz/.
  • Termíny zájezdů se mohou měnit. O změně termínu budete informováni nejpozději 2 dny před termínem zájezdu.
  • Na akci budou pořizovány fotografie a audio-videozáznamy pro účely prezentace akce a doložení realizace v rámci dotačního titulu Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022.

 

V případě, že si přejete být pravidelně a včas informováni o akcích pro seniory, prosím sdělte nám svůj email na kulturajih@kulturajih.cz nebo na recepci Kulturního domu K-TRIO.

POŘADATELÉ